Ochrana osobních údajů


Provozovatel se zavazuje:

  • že nebude svěřená osobní data zákazníka prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně, bez souhlasu zákazníka

  • že nepoužije svěřená osobní data zákazníka pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu, bez souhlasu zákazníka

  • že na přání zákazníka a bez udání jeho důvodu jeho osobní data vymaže ze své databáze© 2009-2018   Všechna práva vyhrazena.
Zobrazují se ceny včetně DPH
22. 4. 2019