Náhradní plnění


Co znamená pojem "Náhradní plnění"?

Náhradní plnění přesně definuje §81 zákona č.435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků...), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat, a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen, nebo odvodem do státního rozpočtu. Zákon č.435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č.518/2004 Sb.
 

 
Jsme firma, která zaměstnává více než 60% osob se zdravotním postižením. Tím přispívá ke snížení nezaměstnanosti a snižuje státní výdaje plynoucí na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
 
 
Jde o Vaše peníze!  Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.

Požadujete-li započítat Vaši objednávku do náhradního plnění, uveďte v objednávce do kolonky "Jiná sdělení" heslo "NÁHRADNÍ PLNĚNÍ". V opačném případě nebude vaše objednávka zahrnuta do stanoveného limitu dodavatele a nebudete moci si objednávku do náhradního plnění započítat.

 

Příklad výpočtu:

Počet zaměstnanců
ve společnosti
Nutný počet zaměstnanců
se ZPS (4%)
Odvod v Kč
(2,5 x průměrná mzda
a tím úspora při nákupu
25 1 78062,50 Kč
75 3 234187,50 Kč
200 8 624500,00 Kč

Počet zaměstnanců
ve společnosti
Nutný počet zaměstnanců
se ZPS (4%)
Výše odběru od spol. zaměstnávající
více jak 25 zaměstnanců s min. 50% ZPS
(7 x průměrná mzda)
25 1 218575 Kč
75 3 655725 Kč
200 8 1748600 Kč  
Náhradní plnění pro odběratele představuje reálnou finanční úsporu ve výši 35,7%
  (slevu z odebraného zboží nebo služeb - 2,5 / 7 * 100) na odvodu do státního rozpočtu.

Daňové doklady vystavené v r. 2019 nebudou automaticky náhradním plněním. Doporučujeme smluvně sjednat objem náhradního plnění.
© 2009-2024   Všechna práva vyhrazena.
Zobrazují se ceny včetně DPH
19. 4. 2024